حاشیه بر حاج رضوان

سلام

جناب آقای باهاری

از محبت شما بسیار ممنونم

بم